پلیس ها داشتند همه اتاق های آن خانه ی مخوف را میگشتند. صوفی پتویی روی شانه اش انداخته بود و کنار بهار، در ماشین نشسته بود.

به علی گفتم: جریان صوفی؟

گفت: چند روزه می خوام بت بگم؛ ولی نمی شد. ماجرا تازه ست. صوفی رفته بود کلانتری ... حالا بهت میگم.. تو خوبی؟

- گمونم! همیشه تو زندگیم به موقع اومدی، بی موقع می خوای بری ... . من الان یه عالمه سوال دارم!

- خودمم همینطور. صبر کن. فعلا فقط فهمیدیم قبر بهار خالیه.

- پس روژان زنده ست؟

- نمی دونم! به هر حال بهارو که نمی تونسته بکشه. پدر بهار گفته بود این پول فقط دست قیم و سرپرست بهار باید باشه، وگرنه به یه سازمان خیریه بخشیده میشه. واسه اون پول، بهارو زنده نگه داشت! به اسم اینکه شوهرشه؛ اما بیچاره ش کرد! حالا باید دید تو، چه کسی تو راه پله دیدی؟

- سیمین نبود. شکل بهار بود.. اما به نظرم یه کم پخته تر. مطمینم بهار نبود. الان که فکر میکنم انگار می خواست لحن حرف زدن بهارو تقلید کنه..

یکی از سربازها آمد: تو خونه چیزی نیست جز غذای گندیده!

علی گفت: حیاط خلوت!

گفت: گشتیم. یه دوچرخه کهنه بود با یه باغچه سبزیجات.

گفت: باغچه رو بکنین. . زیرخاک! یادته به من گفت تو حیاط پشتی خاکت میکنم؟  یا نمی دونم. ، تو خاکم کن ... همونجا شک کردم!

بهار، تنگ ماهی اش را بغل کرده بود. یک سرباز هم قفس قناری اش را نگه داشته بود. جمشید با دستبند، در ماشین دیگری بود؛ اما بیخیال به نظر میرسید. فریاد یکی از ماموران بلند شد. اینجا یه چیزیه!

بهار داد زد: تربچه های منو خراب نکنید!

همه به سمت حیاط پشتی دویدند. به بهار لبخند زدم؛ جوابم را نداد.

به سیمین گفتم: پرویز داره میاد. 

آرام گفت: شما نمی دونید ...

گفتم چیو؟

زیر لب گفت: تموم نشده! هیچوقت نمیشه..

جنازه زیر خاک، یک زن بود. صورتش را له کرده بودند که شناخته نشود؛ زنی میانسال. آمبولانس خبر کردند.

علی کنار ماشین مشکات رفت و گفت: اون زیر چی کاشتی؟

جمشید خیره گفت: آدم فضول! گفتم که فضولا جاشون اون زیره! تو هم نوبتت میرسه قلدر! هوش جمشید مشکاتو دست کم نگیر! ... . شاگرد اول دانشگاه بودم همیشه، سرباز! صوفی در ماشین جلویی، با دیدن جنازه جیغ کشید. من رفتم آرامش کنم. خشن مرا کنار زد، داد زد، حاج علی منو از اینجا ببر! قول دادی! قول؟! قراره کجا ببرتت؟

گفت: به تو چه؟

گفتم: چته؟

گفت: من جز حاج علی با هیچکی حرف نمیزنم! به خودشم گفتم.

بهار با دیدن جنازه داد زد: سیب زمینیام! هنوز نرسیده بودن! سیمین ساکت بود. پرویز رسید.

گفت: خدا رو شکر. پس آرش آزاد میشه؟

علی گفت: آره؛ ولی اول نمی خوای خانمو ببینی؟

پرویز گفت: خانم؟ پدرم صوفی رو کشته؟

علی به سیمین اشاره کرد.

پرویز گفت: ایشون کی هستن؟ من نمیشناسم!

سیمین گفت: واقعا؟ به چشمای من نگاه کن!

صوفی داد زد؛ حاج علی جون ... سردمه! حس کردم رنگ پرویز پریده است ...

 

ادامه دارد ...